T.C.
SAMSUN
 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
 
   ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
 
Sayı    : 2016/
 
Konu  : 2017 Yılı Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi ilanı
 
 
 
İ L Â N
 
Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca “  Bölge  Adliye Mahkemesi
 
Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; Samsun Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinde bulunan Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon il ve/veya ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Bölge Adliye Mahkemesi Komisyonun bilirkişi listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde, Hukuk Daireleri ve Hukuk Mahkemelerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere 2017 Yılı Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.
 
BAŞVURU ŞARTLARI:
 
  1. Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
 
  1. Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olmak,
 
  1. Affa  uğramış  ya da  ertelenmiş olsa  dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile
zimmet,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
 
ç) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
 
  1. Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,
 
  1. Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya meslekî faaliyeti icra etmek,
 
  1. Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
 
  1. Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan
 
şartlara haiz olmak,
 
ğ) Mesleğini icra edebilmek için her hangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olması,
 
BAŞVURU USÛLÜ:
 
Bilirkişi başvuruları Samsun Bölge Adliye Mahkemesinin resmi sitesi olan http://www.samsunbam.adalet.gov.tr adresindeki başvuru formu kullanılarak yapılacaktır. Başvuru süresi ise 17 Ekim 2016 Pazartesi günü başlayıp, 31 Ekim 2016 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.
 
Bu tarihten sonra komisyonumuza ulaşan dilekçeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 
 
 
 
-Bilirkişiliğe başvuruda bulunan kişiler;
 
http://www.samsunbam.adalet.gov.tr adresindeki başvuru formunun çıktısını alıp doldurduktan sonra başvuruya ilişkin asıl evraka ek olarak diploma, sertifika gibi belgeler ile birlikte birer fotokopisinin eksiksiz olarak Komisyonumuza teslim edilmesi ya da bağlı bulunulan il/ilçenin ilk derece adalet komisyonuna veya adalet komisyonu bulunmayan mahallerde Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla gönderilmesi,
 
Komisyonumuza elden teslim edilemeyecek başvuru evrakının, teslim edilen ilk derece mahkemesi adalet komisyonu ya da Cumhuriyet başsavcılıklarınca öncelikle Uyap/DYS üzerinden bir üst yazıya bağlanarak taranarak gönderilmesi,
 
Sonrasında ise evrak asıllarının ya da yetkililer tarafından fotokopilerine aslı gibidir şerhi konulan belgenin posta vasıtasıyla Komisyonumuza gönderilmesi gerekmektedir. Evrak asılları başvuru sırasında görüldükten sonra tekrar ilgililere iade edilecektir.
 
 
Elektronik ortamda çıktısı alınarak Komisyonumuza veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılığına ibraz edilen başvuru formları ile başvuru formunda belirtilen beyana ilişkin evrak eksiği olan müracaatlar işleme alınmayacaktır.
 
                BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:
 
Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin,
 
a) Türkiye Cumhuriyet vatandaşları için nüfus cüzdan fotokopisi, yabancılar için ise pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,
 
b) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname ve sertifika ilevarsa uzmanlık alanı ile ilgili daha önce görev yaptığı yerlerden görev sürelerini ve uzmanlık alanını gösteren kurum kaşesi ile kurum yetkilisinin ıslak imzalı yazısı,
 
c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
 
d) Kamu kuruşlarında çalışanlardan hizmet belgesi dökümü veya bulunduğu kurumda göreve başlayış tarihi ilegörev unvanını belirten son bir ay içerisinde alınmış belge,
 
e) Özel kuruluşlarda çalışanlardan göreve başlayış tarihi ile görev unvanını belirten son bir ay içerisinde alınmış belge ve mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair ilk oda kayıt tarihini gösterir şekilde son bir ay içerisinde alınmış oda kayıt belgesi ile faaliyet belgesi,
 
f) Mesleğini serbest olarak icra eden kişilerden son üç yılı gösterir şekilde vergi levhası, ve mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair ilk oda kayıt tarihini gösterir şekilde son bir ay içerisinde alınmış oda kayıt belgesi ile faaliyet belgesi,
 
g) Uzmanlık alanı ile ilgili kurumların yapmış olduğu Yeterlilik Sınavını kazanan kişilerin, sınav sonucunu gösterir belge Komisyonumuzca işleme alınmayacağından, sınavı yapan kurum tarafından verilen sertifika,
 
h) Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet fotoğrafın Komisyonumuza diğer başvuru evrakları ile birlikte getirilmesi/gönderilmesi,
 
ı) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve
 
sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum ve kuruluştan alacağı belge,
 
i) Yurt dışından alınmış diplomasının denklik belgesi,
 
 
E. İHTİYAÇ DUYULAN UZMANLIK ALANLARI :
Adli Tıp, Ahşap Mobilya Yapımcısı, Aktüerya, Ambalaj Tasarımcısı, Arkeolog, Ateşli Silahlar, Avrupa Patent, Ayakkabıcı, Balistik, Banka Müdürü, Bankacı, Bankacılık Bilişim, Basın-Yayın, Belge İnceleme, Bestekar, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Programcısı, Bilişim, Bina Yöneticiliği, Biyolog, Borsa Uzmanı, Cd-Dvd Çözümleyici, Çanta İmalatçısı, Çevre Mühendisi, Çevre Ve Orman Mühendisi, Değerli Taş, Deniz Kirliliği, Deniz Taşımacılığı, Deniz Ticareti, Deri Eşya Yapımcısı, Derici, Diş Hekimliği, Doğalgaz Mühendisi, Doğum Uzmanı-Ebelik, Dudak Okuma, Eczacı, Edebiyat, Ekonomist, Elbise Tasarımcısı, Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Emlak Komisyoncusu, Emlakçı, Emniyet Müdürü, Endüstri Mühendisi, Endüstriyel Tasarımcı, Enfeksiyon Hastalıkları, Eski Eser, Eşya Değer Tespiti, Ev Ekonomisi, Farmakolog, Fen Memuru, Fikir Ve Sanat Eserleri, Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku, Film Ve Sahne Aktörleri, Film Yapımcısı, Film Yönetmenleri, Finans Uzmanı, Fizik Mühendisi, Fizikçi, Fotoğraf, Fuarcılık, Gastroloji, Gayrimenkul Değerleme, Gazeteci, Gemi İnşa Mühendisi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisi, Gemi Kaptanı, Gemi Makineleri Mühendisi, Gemi Mühendisi, Genel Cerrahi, Genetik Mühendisi, Gıda Mühendisi, Gıda Toptancısı, Görsel İletişim Tasarımcısı, Göz Hastalıkları, Grafik Tasarımcı, Grafiker, Grafoloji, Güfteci Söz Yazarı, Gümrük Mevzuatı Ve Kaçakçılık, Gümüş Eşya Ve Takı, Güvenlik Sistemleri, Güzel Sanatların Tüm Dalları, Güzellik, Haberleşme Mühendisi, Halı, Halkbilimci (Forklor), Harita Ve Kadastro Mühendisi, Hasar Eksperi, Hattat, Havacılık Ve Sivil Havacılık, Hazır Yemek Üretim, Hesap Bilirkişisi, Heykeltraş, İç Hastalıkları, İç Mimar, İktisatçı, İletişim Mühendisi, İmar Kirliliği, İmkb Ve Spk, İnsan Kaynakları, İnşaat Mühendisi, İstatistik, İş Ve Sosyal Güvenlik, İşletme Mühendisi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kağıt Ürünleri, Kalp Ve Damar Cerrahi, Kardiyolog, Kardiyoloji, Kimya Mühendisi, Kitap Yayıncılığı, Konfeksiyoncu, Konser Organizatörü, Kontrol Mühendisi, Kostüm Yapımcısı, Kot Taşlama İşçilerinin Yakalandığı “Silikozis” Hastalığı İçin Görüş Alınabilecek Uzman, Kozmetik, Kriminoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kundura Satıcısı, Kuyumcu, Kütüphane, Lojistik, Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Malzeme Mühendisi, Marka Patent, Matematik, Metalürji Mühendisi, Mimar, Mobilya Satıcısı/İmalatçısı, Mobilyacı, Muhasebeci, Muhasebeci Mali Müşavir, Mücevher Yapımcısı, Müellif-Yazar, Müzik Yapımcısı, Narkotik Maddeler, Nörolog, Nota Yazarı, Optisyen, Orkestra Müziği Yazarı, Orkestra Şefi, Orman Mühendisi, Otel, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv, Oyun Yazarı, Öğretim Üyesi, Örf Ve Adet Hukuku İle Yürürlükten Kalkmış Hukuk, Parfümeri, Parfümeri Satıcısı, Pastahane İşletmecisi, Pastane İşletmecisi, Patent Memuru, Patent Müşaviri, Patent Vekili, Pedagog, Petrol Ve Doğalgaz Mühendisi, Petrol Ve Ürünleri, Peyzaj Mimarı, Peyzaj Mimarı, Pilot, Pilot Eğitmeni, Profesyonel Fotoğrafçı, Psikiyatrist, Psikolog, Radyo Sahne Rejisörü, Reklam Acentesi Yetkilisi, Reklam Ve Tabela, Reklam Yazarı, Reklamcı, Renk Ayrımcı, Resim Karşılaştırma, Ressam, Roman Yazarı, Saat Tamircisi, Saatçi, Sahne Dekor Tasarımcısı, Sahne Dekoru Yapımcısı/Tasarımcısı, Sahne Ve Gösteri Sanatları Yöneticisi, Sahtecilik Ve Grafoloji, Sanat Tarihçisi, Sayıştay Denetçisi, Serbest Mimar, Ses Sanatçısı, Seyahat İş Ve İşlemleri, Sıhhi Tesisat, Sigorta Ekspertiz, Sinema Radyo Televizyon Yönetmeni, Sosyal Hizmet, Sovtaj, Su Ürünleri Mühendisi, Şapka Yapımcısı, Şehir Plancısı, Takı Tasarımcısı, Tapu Kadastro, Tarım Ve Ziraat, Tasarımcı, Tasfiye Hukuku, Tekstil Mühendisi, Tekstil Tasarımcısı, Telif Hakları, Terzi, Tesisatçı, Tıp Doktorları (Tüm Alanlar), Ticaret Hukuku, Ticaret Ve Sermaye Piyasası, Ticari Ürün Tasarımcısı, Tiyatro Oyuncusu, Tiyatro Yazarı, Trafik Kazaları, Tse Uzmanı, Turizm, Turizm İşletmeciliği, Tv Program Yapımcısı, Ulaştırma Ve Uluslar Arası Taşımacılık, Unlu Şekerleme İmalat, Uyap Yazılım, Üretim Mühendisi, Üretim Mühendisi, Vergi, Veri Tabanı, Veteriner, Vokalist, Web Tasarım, Yabancı Hukuk, Yalıtım İzolasyon, Yangın, Yazar, Yazılım Mühendisi, Yeminli Mali Müşavir, Ziraat Mühendisi, Züccaciye ve diğer tüm uzmanlık alanları.
 
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
 
Komisyonumuzca başvurular 30/11/2016 Çarşamba gününe kadar değerlendirilecektir.
 
İş bu ilanda belirtilen başvuru formuna ilişkin Yönetmeliğin 9. maddede belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Hukuk Muhakemesi Kanununa göre Bölge Adliye Mahkemesi İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 7’nci maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde talebinin reddine karar verilecektir.
 
Başvurunun reddine ilişkin karar Samsun Bölge Adliye Mahkemesinin resmî internet sitesinde ilan edileceği gibi 19/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 9. maddesinin 3. fıkrasında "Elektronik yolla tebligat
 
muhatabın  elektronik  tebligat  adresine ulaştığı  tarihi  izleyen  5.  günün  sonunda  yapılmış
 
sayılır." hükmü gereğince elektronik ortamda e-posta adreslerine tebligat yapılacaktır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle e-posta adres değişiklikleri olduğu takdirde en kısa
 
zamanda Komisyonumuza bildirilmesi gerekmektedir.
 
Talepleri uygun görülen adaylar için yemin tarih ve saatini gösterir bilirkişi yemin listesi en az yedi gün süre ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresindeki adliye divanhaneleri ile resmi internet sitelerinden ilan edilecektir.
 
İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
YEMİN:
 
Listeye   kabul    edilenlere,    mezkur    yönetmeliğin    11.   maddesi   gereğince         İlk    Derece
 
Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca “Aralık ayının ilk haftasında” Komisyonlarca uygun görülen tarihte yemin ettirilecektir. Yemin etmeyen adaylar yeminli bilirkişi listesinde yer almayacaktır. Ayrıca Bilirkişiliğe kabul edilenlerin yemin yeri, gün ve saati İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca ilan edilecek listede belirtilecektir.
 
İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca yemin eden bilirkişilere ait listeler, Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar Komisyonumuza gönderilecektir.
 
LİSTELERİN İLÂNI:
 
Yemin eden bilirkişilerden oluşan kesinleşmiş listenin bir örneği 31 Aralık 2016 tarihine kadar Adliye Divanhanesinde asılacaktır, ayrıca Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve yargı çevresinde bulunan adliyelerin resmi internet sitesinde elektronik ortamda yayınlanacaktır.
 
Kesinleşmiş bilirkişi listesinin, UYAP ortamda elektronik imzalı olarak Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Yargı çevresindeki Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresindeki Hukuk Daireleri ve Hukuk Mahkemelerine dağıtımlı olarak gönderileceği, ayrıca elektronik ortamda yayımlanması amacıyla Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderileceği hususları,
İlân olunur. 05/10/2016
 
           Başkan-29133                            Üye-36008                                        Üye-35343                           
           Erol TOSUN                           Fahri GÜLAY                            İsmail ŞENGÜL
                 
                   
 
SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI  
                     
                   
     Hukuk Muhakemesi Kanununa Göre Bölge Adliye Mahkemesi İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik gereğince Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonunuzca bu hususta yapılan ilan nedeniyle;
    
Aşağıda uzmanlık alanımı belirttiğim konularda bilirkişi listesine alınmak üzere ilanda belirtilen belgeler ekte sunulmuştur.
     Gereğini takdirlerinize arz ederim. ...... /10/2016
 
 
 
 
 
 
        Adı Soyadı    
        İmza    
                   
BİLİRKİŞİ BAŞVURU BİLGİLERİ  
Kurumu SAMSUN
Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu
 
 
Adı Soyadı Cinsiyeti  
   
       
 
   
Erkek                   Kadın
 
       
Doğum Yeri Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Medeni Durumu  
     
       
   
 
 
Evli                        Bekar
 
       
Baba Adı Anne Adı İli  
    İlçesi  
Bucağı Aile No. Cilt No. Sayfa No.   BAŞVURU NO    
Mahalle       2017 / .............  
veya Köyü        
T.C. KİMLİK NO:    
BANKA ŞUBESİ- IBAN NO:           
Sabıka Kaydı Var Mı? Mahkumiyete Neden Olan Suçu Mahkumiyeti Var İse;  
       
   
                          Var                Yok
     
Öğrenim Durumu Süresi Yıl Ay Gün    
         
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
Belge Türü (Diploma, Ruhsatname, Sertifika gibi)       : Sonucu  Tecil Af Para Cez. İnfaz  
         
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
EN SON ÇALIŞTIĞI KURUM VEYA KURULUŞ İKAMETGAH ETTİĞİ İL/İLÇE  
                   
                   
MESLEĞİ : BÖLÜM  VE UZMANLIK ALANLARI  
     
     
SÜRESİ :    
     
     
TEBLİGATA YARAR ADRES BİLGİLERİ  
İŞ YERİ ADRESİ :     EV ADRESİ :            
                   
                   
      Ev Tel :            
İş Tel :     GSM   :            
E POSTA ADRESİ :   BAŞVURULAN İL :    
        Eksiksiz olarak doldurulmuş başvuru formunu aşağıdaki yazılı istenilen evraklarla birlikte 31/10/2016 tarihine kadar eksiksiz teslim etmediğiniz takdirde bilirkişilik talebinizin REDDİNE karar verileceği, listeye kabul edildiğiniz takdirde 2016 yılı Aralık ayının ilk haftasına kadar www.samsunbam.adalet.gov.tr internet adresinde (bağlı olan adliyelerin resmi internet adreslerinde) ve adliye divanhanesinde ilan edilecek yemin tarih ve saatinde, belirtilen yerde hazır bulunmanız gerektiği hususu ihtar ve tebliğ olunur.  
          Bilirkişilik talep eden Adı Soyadı/İmza  
          …………………………………………..  
Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler:              
a) Nüfus kayıt örneği                  
b) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faliyetini yürüttüğüne dair belge  
c)Uzmanlık alanına ilişkin diploma,ruhsatname,sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,        
ç)Meslek kuruluşlarından ve odalardan  son bir ay içersinde alınmış oda faliyet belgesi , oda kayıt belgesi    
d)Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık deneyime sahip olduğunu gösteren belge        
e) Bir adet fotoğraf